logo Erfgoedbank Brussel

Gebruik (beeld)materiaal, auteursrecht en recht op afbeelding

Gebruik (beeld)materiaal

De afbeeldingen en andere types objecten in de Mediabank van Erfgoedbank Brussel kunnen in beperkte resolutie voor eigen gebruik worden gedownload, tenzij de eigenaar van de objecten dit niet toegestaan heeft. In dat geval is het niet mogelijk om op de knop 'Downloaden' bij een object te klikken.

Via een overeenkomst heeft de eigenaar, die het origineel in bezit heeft, tevens toestemming gegeven om de beelden te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden zoals educatieve en sociaal-culturele activiteiten (bv. toonmomenten, wandelroutes). Een hogeresolutiekopie voor deze doeleinden kan aangevraagd worden bij de lokale coördinator. Vermeld daarbij waarvoor de kopie zal gebruikt worden.

Voor elk ander gebruik (bv. publicatie in een boek, commerciële activiteiten) moet de toestemming gevraagd worden aan de eigenaar die het origineel in bezit heeft. Contacteer de lokale coördinator, hij of zij bezorgt je verzoek aan de eigenaar.

Indien je beelden van Erfgoedbank Brussel digitaal wil gebruiken binnen het kader van bovengenoemde doeleinden, kan je de unieke permalink gebruiken (te vinden via de detailpagina van een object). Delen via sociale media kan door middel van de daartoe bestemde knoppen op de detailpagina van een object. Het voordeel van deze werkwijze is dat het publiek onmiddellijk kan doorklikken en de beschrijving lezen van het beeld/object.

De objecten en collecties worden door de digitalisering en de ontsluiting op de website geen eigendom van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) noch van de Erfgoedbank-partners; ze blijven eigendom van de collectiehouder.

 

Auteursrecht en recht op afbeelding

We hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden en andere objecten in Erfgoedbank Brussel te respecteren. In principe zijn alle beelden en objecten in Erfgoedbank Brussel opgenomen met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Indien je meent dat voor een bepaald object het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen, of het recht op afbeelding geschonden werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie kan worden rechtgezet.

Erfgoedbank Brussel maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae